Oprettet af Dan Holmer Andersen den 26.3.2020
Smittetal og restriktionerne til imødegåelse af corona-smitte bølge op og ned. Netop nu gør udviklingen i smittetal, at restriktionerne strammes op.

Som myndighederne siger, så vil smittetal og restriktionerne til imødegåelse af corona-smitte bølge op og ned. Netop nu gør udviklingen i smittetal, at restriktionerne strammes op.

De generelle regler giver fra lørdag den 19. september for hele landet, at der må mødes op til 50 personer, og hertil er givet en række supplerende påbud. Dette er gældende minimum til den 3. oktober.

For Distriktet betyder det, at Medlemsudvalgets møde torsdag den 24. september aflyses og Årsmødet den 1. oktober udskydes.

Årsmødet udskydes på ubestemt tid indtil det igen er muligt at mødes, og indkaldes med to måneders varsel. Skulle situationen gøre, at det ikke er muligt at mødes inden for en rimelig periode, vil der blive gjort tiltag til at gennemføre Årsmødet på anden måde.

Distriktets vedtægter giver, at Årsmødet skal være afholdt inden udgangen af oktober, men Distriktet ser ikke beslutninger, som kræver dette og beder om forståelse for, at vi overskrider fristen.

Klubberne har efter sommerferien genoptaget møderne. Ligesom før sommeren er Distriktets holdning, at den enkelte klub vurderer situationen med respekt til den lokale situation og klubbens demografi og indtænker de alternative muligheder for at fungere som klub. Ligeledes skal vi respektere de medlemmer, der vælger ikke at møde. Det er en balance og det er en svær balance.

Vælger klubben at mødes, så husk reglerne for at mødes og følg dem. Følg ligeledes reglerne, når vi er sammen med familie og venner, på job og ude i samfundet.

De regler og restriktioner vi alle er pålagt, er godt i tråd med Rotarys gode motto "Service Above Self" og vores holdbare 4 Punkts Prøve.

Lad os fortsat udvise og sikre holdbarheden af både holdninger, muligheder og gode intentioner.

Vis at Rotary giver mening.

På vegne af Guvernørgruppen

Peder Jon

Distriktsguvernør