Årets ansøgninger

Ansøgninger 2021-22 - modtaget frem til 23-07-2021

Modtaget ansøgninger for   kr. 344456
Bevilget   kr. 238206
Rest til projekter 2020-21   kr. 1.561794
       
RDH 01-2021-22 Kildernes Roskilde Roskilde RK
RDh 02-2021-22 Legeplads til børneinstitutionen Vejle Nord RK
RDH 03-2021-22 Plads til leg Skanderborg RK
RDH 04-2021-22 Familiesommerlejr - Ud af Krigens Skygge Haderslev RK
RDH 05-2021-22 Akut humanitær støtte til covid-19
emergency program i Nepal
Skovshoved RK
RDH 06-2021-22 Indkøb af iltkoncentratorer til Nepal Skivehus RK
RDH 07-2021-22 Bidrag til det gode hverdagsliv for demente Ringkøbing RK
RDH 08-2021-22 Sommerudflugt for Smedetoftens
Ungdomsklub
København Grundtvig RK
RDH 09-2021-22 Sommerlejr for børn på Veliki
Presav Børnehjem, Bulgarien
Herning International RK
RDH 10-2021-22 Plads til leg Skanderborg RK
RDH 11-2021-22 Fordeling af midler fra Ølgod
Rotarys ophør d. 30/06 2021
Ølgod RK
RDH 12-2021-22 Post Corona festival København Nord RK
RDH 13-2021-22 Nepal Shrijanhil Children Protektion Center Gråsten RK
RDH 14-2021-22 Salt room, Kupiskis Hospital Horsens Vestre RK
RDH 15-2021-22 Dyner mm til ældre og handicappede
i Litauen, Vilnius Gedimino
Horsens Vestre RK