Rotary Leadership Institute

Rotary Leadership Institute eller RLI

Mange nyere Rotarianere har gennem de seneste år deltaget i et RLI-forløb

Har du hørt om det? – Hvis ikke, så læs videre her.

- et udviklingsprogram for “græsrødder”

Rotary Leadership Institute (RLI) er et multidistrikts-/græsrodsprogram, som har fokus på lederudvikling i mange regioner verden over.

RLI er en selvstændig organisation og ikke en officiel del af Rotary International.

RLI tilskynder klubberne til at give de rotarianere, som har et passende forhold mellem Rotaryanciennitet og alder, og som samtidig udviser engagement og viljen til at tage ansvar som klubbens mulige kommende ledere, en særlig indføring i Rotaryviden og i lederrollen – begge egenskaber, som er af vital betydning i frivillige organisationer som Rotary.

HVORFOR RLI?

Rotary Leadership Institute (RLI) udbyder kurser bestående af 3 dagsmoduler, som afvikles på lørdage i tiden fra 9.00 til 16.00. Kurserne henvender sig til engagerede Rotarianere, som gerne vil videre mere og lære mere om hvad Rotary er. Kurset har sigte på at give den enkelte deltager en solid viden om Rotary samtidig med at vedkommendes netværk udbygges betragteligt.

Udover den viden den enkelte tilegner sig, vil en RLI-kursist også være en stærkt medspiller for den enkelte klub. Den fremadrettede udvikling i klubberne mod måske mere internationalt arbejde stiller krav om, at man er godt inde i mange forhold og har en god indsigt i fx Rotary's mange forskellige muligheder og programmer.

Også i forbindelsen med at kommunikere vores tanker, planer og målsætninger ud til omverdenen via IT, skrevne medier, presse mv. får større og større betydning, når vi i konkurrence med andre organisationer skal headhunte nye engagerede medlemmer til vores klubber.

RLI giver et helt konkrete færdigheder til den enkelte og til hans/hendes klub. Noget som kan være til stor gavn for begge parter, når mål såvel som delmål skal nås.

Rotary Leadership Institute (RLI) – er baseret på 3 intensive dage fordelt over ca. 3 måneder og med gennemgang af flere relevante emner, der giver deltagerne et bredt indblik i Rotary og mulighederne i organisationen.

RLI er baseret på erfaringer fra tidligere forløb og uddannelseskonceptet RLI, som gennemføres i Rotary distrikter verden over – se mere på www.rlifiles.com.

Undervisningsmaterialet er fortrinsvis udarbejdet på engelsk, men formen og indholdet er tilpasset danske forhold.

Tjek på dit distrikts side, hvor og hvornår der er kurser i distriktet.