Driftsstatus

Hvad var det der skete

Hvorfor døde vores hjemmeside lørdag den 17. november 2018 læs her

Ændringer 3.10.2018

Følgende punkter er her til morgen blevet sat i drift på rotary.dk

 1. Kun administratorer kan ændre i et medlems klassifikation
 2. I listevisning af Arrangementer på alle niveauer er sorteringen ændret, således at nyeste arrangementer vises øverst i listen og herefter faldende med ældste arrangement sidst i listen.
 3. Driftsstatus er tilføjet i topmenuen.
 4. Rotaractklubber kan igen søges fra søgemenuen.
 5. Der har været en fejl i mødelukning, men det er nu ændret til: Sættes "Registering lukket" skal alle muligheder for ændring af tilmeldt/frameldt/ikke mødt uden afbud/Andet relevant Rotarymøde være lukket, undtagen for de med adm. rettighed.
 6. Hvis man er i tvivl om, hvilket distrikt en klub tilhører, kan man nu ved en mouseover på klubnavnet se distriktsnr.
 7. Er man på en profilside og i tvivl om hvilke distrikter et medlems tidligere klubber ligger i, kan man også her ved en mouseover på klubnavn få vist distriktsnr.
 8. Hvis et møde ikke er frigivet, vil det fremstå med lys gra tekst i mødekalenderen. 

ændringer 19-09-2018

Kl. 10 i dag har Linkfactory released en del ændringer til vores live site. De væsentligste ændringer er:

 1. Gem-knappen på alle sider, hvor man kan gemme noget, er nu fast forankret i bunden af skærmbilledet. Det afhjælper de problemer, som nogen har syntes var irriterende, fordi man skulle scrolle op og ned for at finde Gem knappen. Tilføj flere medlemmer til et møde er forankret sammen med GEM-knappen.
 2. Når man søger i dokumenter kan man godt få rigtig mange sider vist. For lettere at kunne finde tilbage til et dokument har vi fået sat en sideindikator på søge siderne, så vi kan se side x af y sider.
 3. Uge- og månedsbreve kan nu delvis kopieres fra et tidligere uge-/månedsbrev. Det er udelukkende højrekolonnen, der bliver kopieret. Det er ud fra den betragtning, at højrekolonnen ofte indeholder næsten de samme oplysninger fra gang til gang.
 4. Visning af fødselsdagsflag er blevet tilrettet. Der var en fejl, idet ca. halvdelen af de medlemmer, der havde fødselsdag på en mødedag ikke fik vist deres flag.
 5. Hvis man laver en ændring på f.eks. mødekalenderen og går til ny side uden at gemme, så gemmes ændringen automatisk og man får en besked herom.
 6. Landsadm. kan nu trække logfiler på næsten alle de handlinger, der kan få indflydelse på vores database. Det er kun Asbjørn og undertegnede, der har den mulighed, men oplever I noget, der kræver en dyberegående undersøgelse, så henvend jer til en af os.

Undervejs

 1. Automatisk oprettelse af udvekslingsstudenter i deres klub. Det gælder både for in- og outbounds. Studenterne oprettes, når de er godkendt af klubben. De overføres til tidligere studenter ca. 3 måneder efter de er henholdsvis rejst hjem (inbounds) eller kommet hjem (outbounds). Profiloplysninger vil herefter kunne findes i listen over tidligere udvekslingsstudenter.
 2. Kalender på YEP-forsiden, som viser alle events for inbound studenter.
 3. Mulighed for frontend-redigering. D.v.s. at alle administratorer vil kunne rette direkte på en side uden at skulle gå i backend.
 4. Slette dokumenter skal være forbeholdt administratorer. Læsning er tilladt for alle.
 5. Bedre håndtering af dokumenter ved f.eks. at kunne oprette mapper på det sted, hvor man stiller cursoren. Desuden bedre muligheder for at flytte mapper og flytte flere dokumenter.
 6. Listevisning af arrangementer skal sorteres omvendt, således at nyeste arrangement vises øverst.
 7. Når man står på en klubside, skal man kunne se hvilket distrikt klubben tilhører.
 8. Når man er på en profilside, skal man kunne se hvilken klub medlemmet tilhører.
 9. Det skal være muligt at sende mail og sms til alle i en ledelse uanset niveau.
 10. Bedre billedbeskæringsmuligheder.
 11. Markering for orlov mangler i klubstatistikken.
 12. Mulighed for ny mødetype: Intet møde
 13. Når man eksporterer medlemsdata skal medlemmets funktion i klubben medtages.
 14. Det skal være muligt at kunne sende mails til medlemmer, som har mødestatus "Ikke mødt uden afbud"
 15. På landsniveau skal man kunne oprette gruppemøder, der også medtager klubfunktioner.
 16. Møder der ikke er frigivet skal markeres i frontend.

Oprettet af Birte Linnebjerg 20.09.2018