Iværksætterstøtte

Opfordring til klubberne om Iværksætterstøtte

Mange klubber i Rotary har ønsker om at vækste. En vej til vækst kan være, at klubberne har mere fokus på erhverv, herunder at der foregår flere erhvervsrettede aktiviteter for potentielle og nuværende medlemmer.

Rotary startede som et erhvervsnetværk – og udviklede sig derfra til også at være en humanitær organisation. Det er i dag en stor styrke for Rotary, og det medvirker til, at vi differentiere os fra andre erhvervsnetværk.

MEN de senere år er ”erhverv” trådt i baggrunden i flere klubber.

Hvis I ønsker at have mere fokus på erhverv, kan et spændende sted at starte være, at jeres klub sætter iværksætteri på dagsordenen.

Iværksætteri

Som et stærkt og foretrukket erhvervsnetværk er det oplagt, at vi fra Rotary har fokus på nye initiativer, og støtter Iværksættere.

Det giver respekt i lokal samfundet, når vi sætter aktiviteter igang.

Vi rummer i klubberne mange års praktisk og teoretisk erfaring med tæt kontakt til forretningslivet. Det er netop, hvad der virkelig kan støtte op om en iværksætters drøm! 

Erfaringen er bredt funderet rundt i Rotary inden for ledelse, teknik, design, undervisning, kultur, økonomi, jura, media, markedsføring og andre fag. Der findes repræsentanter inden for stort set alle brancher og hverv. I hver klub, som i hvert distrikt, er mange forretningskompetencer repræsenteret.

Flere distrikter har etableret egentlige iværksætterkampagner. En del klubber kårer endda selv en særlig iværksætter virksomhed hvert år, og nogle distrikter følger op med en Distriktspris.

Har du tanker om at gøre noget ved det i din klub, så kontakt dit PR udvalg.

Det er en god erfaring, at når ens klub er aktiv og involvere sig med sparring til Iværksætternes projekter, giver det god klubudvikling.

Samtidigt vil mange Iværksættere opdage værdien i/fordelene ved Rotary klubbernes erhvervsnetværk.

Hvordan?

Den enkelte klub beslutter selv, hvordan den vil tilrette sin iværksætter-kampagne. Det kan også ske ved at flere klubber samarbejder om den.

Aktiviteterne gennemføres lokalt, og det er op til klubberne selv at afgøre, hvor lang tid de enkelte iværksættere skal have mentorstøtte fra Rotary. Denne del af aktiviteten kan således godt fortsætte i flere Rotaryår.

Iværksætterne identificeres i lokalmiljøet.

Dette gøres bedst gennem eget netværk, gerne i samarbejde med kommunen, som ofte har kendskab til det lokale iværksættermiljø, ved annoncering i lokalavisen og/eller en lokal pressemeddelelse, via sociale medier og eventuelt lokale tv stationer.

Klubberne vurderer selv, hvor meget af klubbens tid, der investeres, men på basis af erfaringer fra tidligere, anbefales det at bruge 3-5 klubmøder over et halvt år på iværksættere. På klubmødet præsenterer iværksætteren sit koncept/sin idé, og klubbens medlemmer byder ind med deres erfaring til forbedring/videreudvikling af konceptet.

Præmiering af Iværksætter:

Klubben afgør selv om man vil udpege en klubvinder og i givet fald, hvad præmien skal være. Hvis klubben udpeger en klubvinder kan klubben indstille vinderen til Distriktet, som blandt de indstillede udpeger én eller flere iværksættere, som får muligheden for at præsentere virksomheden/projektet på den efterfølgende Distrikskonference.

Åbne netværksmøder med fokus på IVÆRK OG VÆKST

I stedet for at vælge iværksættere kan klubber også med god værdi blot have emnet som et tema.

Klubben/klubberne indgår et samarbejde med et lokalt erhvervsinitiativ (kommunalt Vækstforum, Erhvervsforening, Handelsstandsforening eller tilsvarende) om at afvikle ét eller flere gåhjemmøder med fokus på Iværksætter og Vækst.

Mødets længde vil typisk være af tre til fire timers varighed, og mødet har såvel en faglig del som en netværksdel, som faciliteres af erfarne rotarianere.

I den faglige del af programmet kan der være emner som:

  • ”Fra idé til virksomhed” berettet af en iværksætter.
  • Tourn around med eksempel fra en virksomhed, som har   gennemført en vellykket tourn around.
  • Hvordan sammensætter man den idéelle bestyrelse.
  • Styrk dit salg via relationer og netværk.

I netværksdelen anvendes naturligt de samme metoder og øvelser som praktiseres på Rotary Leadership Institute (RLI) og i vore erhvervsfora, nemlig speednetworking suppleret med sparring, ligesom der afsluttes med mere uformelt socialt samvær.

PR og kommunikation:

Det åbne og annoncerede arrangement stiller større krav om udarbejdelse af en klar og enkel kommunikations strategi, hvorfor kontakt til Distriktets PR og kommunikations udvalg kraftigt anbefales. Involveringen af Rotary og formålet hermed skal klart fremgå af den eksterne kommunikation, og ved afviklingen af arrangementet vil det være naturligt at berette kort om Rotary og vort netværk gennem roll ups, opslag og/eller korte indlæg.

Opfølgning:

Arrangementet skal have deltagelse af et relativt stort antal rotarianere af hensyn til reelt at vise synligheden af Rotary netværket. Deltagere skal aktivt kunne deltage i speednetworking øvelser og kunne følge op på medlemsinteressen bagefter.

Videre aktion

Tag en drøftelse i din klub, og hvis der er interesse så etabler et særligt udvalg for dette initiativ.

Hvis du savner råd, så kontakt klubbens assisterende guvernør, som kan hjælpe dig videre med de erfaringer og de muligheder vi har i hele organisationen.

Download følgende: