Oprettet af Tommy Holst den 23.8.2017
Den danske generalkonsul Henrik Becker Christensen tog afsked med Tønder og rundede af med et historisk foredrag

Det blev en både hyggelig og spændende afskedsvisit, som den danske generalkonsul, Henrik Becker Christensen, aflagde mandag den 21. august i Tønder forud for sit farvel til embedet i Flensborg første september.

Tønder Kommunes borgmester takkede generalkonsulen ved et uformelt møde på Tønder Rådhus. Borgmesteren fremhævede blandt andet Henrik Becker Christensens store engagement og interesse for ”byen ved grænsen”, som han med sin bog om Tønder fra 1920-1970 har beriget grænselandet med. Desuden understregede Henrik Frandsen generalkonsulens betydning for hele den positive udvikling og samarbejdet på tværs af grænsen.

Det fik Tønder Rotary klubs medlemmer lejlighed til at høre mere om, da Henrik Becker Christensen senere under afskedsbesøget holdt et spændende foredrag om udviklingen af samarbejdet og fællesskabet – en periode fra mod hinanden til med hinanden, som han udtrykte det. Generalkonsulen belyste også den store betydning som København-Bonn aftalerne i 50’erne, som ligestillede de to mindretal, har haft for den gode sameksistens.