End Polio

TRF’s hidtil største og højest prioriterede program.

Udryddelse af polio var og er Rotary’s drøm og Rotarianernes løfte til verdens børn om en poliofri verden.
Rotary’s samarbejdspartnere i vaccinationsprogrammet er UNICEF, WHO og CDC. 
Efter et vellykket Rotary-projekt om bekæmpelse af polio i Filippinerne i 1979 proklamerede Rotary i 1985 sit korstog mod polio. Der er nu gået  33 år med bekæmpelse af denne forkrøblende sygdom, hvor ca. 20 mio. frivillige har vaccineret over 2,5 mia. børn.
Da vi er ca. 7 mia. mennesker på jorden, betyder det, at Rotary sammen med WHO står bag vaccinationen af hvert 3. menneske på jorden!

I dag er drømmen om polioens udryddelse næsten blevet til virkelighed, hvorved - ifølge WHO – op mod 500.000 nye poliotilfælde om året er afværget.

Fra 350.000 tilfælde i 1988 til 22 nye tilfælde i hele 2017

Antallet i 2017 var reduceret til 22 og geografisk begrænset til Afghanistan, Pakistan og Nigeria. Det er i Afghanistan og Pakistan, at de største problemer har været og er – bl.a. pga. demografiske og politiske forhold og utilstrækkelig opfølgning på vaccinationer af nyfødte.
Nigeria blev egentlig erklæret poliofri i 2015, men ulykkeligvis kom der 4 tilfælde i 2016.

Der skal som bekendt gå 3 år fra sidste udbrud, før WHO kan erklære et område for poliofrit. I dag er drømmen om polioens udryddelse dog næsten blevet til virkelighed, og WHO har en begrundet formodning om, at verden kan erklæres poliofri i 2019.

Link til Rotary Internationals Polio site