Oprettet af Birte M. Linnebjerg den 16.6.2017
I øjeblikket uddeles 100 års Jubilæumsmagasinet til alle rotarianere og rotaractere i Danmark.
Der er trykt flere, så hvert distrikt råder over et antal, der kan bruges til eksterne modtagere.
Kontakt distriktets PR ansvarlige.