Årsmøde

Tak for et godt årsmøde og tak for et fantastisk fremmøde. Jeg kan ikke huske hvornår vi sidst har været så mange til et morgenmøde.

Vi har indtil i dag haft 15 møder, hvoraf 3 var udemøder (Zoo, Iværksætterpris, Amager Bryghus), 5 var interne møder, og 7 var med eksterne foredragsholdere. I den sammenhæng opfordres medlemmerne til at være mere aktive til at hjælpe med at finde foredragsholdere. Alle foredrag har været arrangeret af foredragsudvalget med undtagelse af et hvor Kenneth selv holdt et foredrag. Vi har desværre også haft 2 aflyste møder på grund af manglende tilmelding. Det ene var endda med en ekstern foredragsholder.

Mødedeltagelsen i klubben har været i gennemsnit 48%. Vi diskuterede hvad vi kan gøre ved det. Det blev foreslået at fortælle mere om hvad Rotary kan tilbyde internationalt. Få mere interessante foredrag. En holdning var også at det "koster for lidt" ikke at deltage. Vi kunne eventuelt skaffe foredrag fra andre Rotary klubber. Genoptage egoforedrag med gamle medlemmer eller eventuelt netværksmøder hvor man fortæller hvilke udfordringer og oplevelser man netop står med.

En mulighed er også at alle foredragsdagene deles ud på de enkelte medlemmer, så hvert medlem har ansvaret for at arrangere 1-2 foredrag. Det kunne også deles ud på de enkelte udvalg, så hvert udvalg står for en foredragsrække, måske med et gennemgående tema.

På medlemssiden er der status quo. Vi har haft en 3-4 gæster, men det har endnu ikke resulteret i nye medlemmer. Der er stadig et par potentialer.

Der er godt styr på vores ungdomsudveksling. Rikke har været vores counsellor i 3 år, og vil nu gerne overlade posten til en anden. Ideen er at den kommende counsellor kører parløb med Rikke næste år, med henblik på at overtage efterfølgende. Frank vil derefter gerne overlade Protection Officer rollen til Rikke. Vi mangler i øvrigt også en værtsfamilie til næste år. Det skal vi have fundet.

Næste års præsident er David. Han skal (sammen med den nuværende bestyrelse) i gang med at finde næste års poster, udvalg og bestyrelse.

Der virkede til at være stor opbakning til at vi skal forsætte vores engagement med iværksætterprisen sammen med de andre klubber på Amager. Vi vil derfor afsætte det næste møde til opstart af årets iværksætterpris og vores klubs engagement.

3 min: Frank fik luftet sine frustrationer omkring den manglende deltagelse i møderne og den mangelfulde tilmelding og afmelding. Der sendes en kraftig opfordring til at huske at tilmelde og afmelde sin deltagelse i møderne.

Vin-banko: Terkel vandt 2 flasker vin.